Wydarzenia - ogłoszenia

Informacja

Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza dla nauczycieli, uczniów i rodziców

W ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 01.06.2021 r. we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powstała Internetowa Platforma Specjalistyczno- Doradcza: https://pwpp.uksw.edu.pl/ .

Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza ma stanowić źródło wiedzy teoretycznej i przykładów praktycznych, przydatnych przy redukcji negatywnych skutków sytuacji problemowych w oświacie. Gwarantuje nieograniczony w czasie i miejscu dostęp do konsultacji i materiałów dydaktycznych oraz badawczych. Poprzez platformę można zapisywać się na dyżury do specjalistów oraz na szkolenia (systematycznie będą dodawane nowe).

Platforma skierowana jest do: dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców oraz specjalistów (m.in. pedagogów, psychologów, terapeutów.

Zachęcamy do odwiedzania i korzystania z platformy.

Zajęcia wspomagające - informacja dla rodziców

Zgodnie z § 10g rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) informujemy, że w okresie od 27.09.2021r. do 22.12.2021r. zostaną zorganizowane w szkole dla klas IV-VIII zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z j. polskiego i matematyki

Zajęcia będą odbywać się po lekcjach, odwóz uczniów będzie zapewniony.

Udział ucznia w zajęciach wymaga złożenia przez rodziców pisemnej deklaracji o uczestnictwie. Deklaracja jest dostępna u wychowawcy klasy i w sekretariacie szkoły. Wypełnioną deklarację należy złożyć do wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły.

Budżet Obywatelski

Szanowni Rodzice i wszyscy Przyjaciele naszej szkoły!
Jest 17 września - rozpoczyna się głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.
Mamy szansę zrobić coś dobrego dla dzieci, obecnych i przyszłych uczniów szkoły i dla całej lokalnej społeczności. Boisko, o które walczymy będzie służyło wszystkim chętnym do korzystania z niego.
Pokażmy siłę naszej jedności w dążeniu do realizacji celu.

Proszę o głosy na PROJEKT OGÓLNOGMINNY NR 5 - BOISKO SPORTOWE (DĄBROWA).

Wspierajmy też głosami Projekt Lokalny Miejski NR 10 - boisko do piłki plażowej i siłownia pod chmurką w SP Nr 1 w Śremie.
Oni też nas będą wspierać.

Dyrektor
Marcin Szydłowski

LINK DO GŁOSOWANIA

 

https://srem.budzet-obywatelski.org/glosowanie

 

242081609 4387425757991933 421627151295272394 n

 

Ubezpieczenie uczniów

Wyprawka dla klasy I

WYPRAWKA

Komunikat

1-25214Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. Po zakończeniu wakacji szczepienia będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Przygotowaliśmy informacje dla szkół i placówek w tej sprawie. Wraz z Ministerstwem Zdrowia opracowaliśmy także rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Wszystkie materiały zostaną przekazane do szkół za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

Organizacja szczepień

Szczepienia będą odbywały się w istniejącej bazie punktów szczepień populacyjnych i powszechnych oraz na terenie placówek oświatowych (tryb mobilny).

Tryb mobilny będzie realizowany przez doświadczone podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

Gdzie i kiedy uczniowie mogą się szczepić?

Już od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować dzieci od 12. roku życia na szczepienie przeciw COVID-19. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. W tych miejscach jest realizowany cały proces szczepienia, który obejmuje:

  • zgodę rodzica,
  • kwestionariusz,
  • kwalifikację lekarza,
  • szczepienie.

Harmonogram szczepień po wakacjach

Po zakończeniu wakacji szczepienia będą wykonane w dotychczasowych miejscach oraz w tymczasowych mobilnych punktach szczepień. Zorganizują je podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu:

  • I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
  • II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
  • III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień.

Przygotowanie się ucznia do szczepienia – rekomendacje dla rodziców

Wspólnie z Ministerstwem Zdrowia opracowaliśmy także rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Są one skierowane przede wszystkim do rodziców i opiekunów. W zaleceniach znalazły się m.in. informacje dotyczące spożywania posiłków przed szczepieniem czy przyjmowania leków. Przed szczepieniem rodzice powinni zwrócić także szczególną uwagę na rzetelne wypełnienie kwestionariusza. Ważne jest, aby podali wszystkie istotne informacje o zdrowiu dziecka.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu

Dlaczego warto się zaszczepić?

Szczepionka to najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa, a tym samym na powrót do życia, które znamy sprzed okresu pandemii. Zaszczepienie się jak największej liczby osób zwiększa szansę na trwały powrót do stacjonarnych zajęć w szkołach, placówkach i na uczelniach, wydarzeń kulturalnych czy spotkań rodzinnych i towarzyskich. Dzięki szczepionce możemy chronić nie tylko nas samych, ale także naszych najbliższych.

Jak działa szczepionka?

Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19. Szczepionka jest darmowa i dobrowolna.

Źródło:MEiN

Informacja Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu

 
 
 
 
 
 

Komunikat

 

 

Rekrutacja 2021

Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych - kolejny etap

 logo-sygnet

 

Za pomocą loginu i hasła wygenerowanego na wniosku mają Państwo możliwość elektronicznego potwierdzenia woli logując się przez stronę https://nabor.pcss.pl/srem.

 

Instrukcja na stronie

 

 

 

 

 

Miniony rok w trudnych czasach

Screenshot 20210125-025616 Facebook

 

Rok 2020 był dla szkoły tak jak dla nas wszystkich rokiem trudnym i jakże innym od wcześniejszych lat. Funkcjonowanie i życie szkoły bardzo odbiegało od dotychczasowych doświadczeń i realizacji zadań w takiej formie jak wszyscy przywykliśmy, musiało się zmienić i podporządkować najczęściej wypowiadanym słowom: koronawirus, pandemia, maseczka, dezynfekcja, reżim sanitarny i higieniczny oraz zdalne nauczanie i izolacja. Dyrekcja szkoły i pracownicy radzili sobie doskonale z szybką adaptacją do zmieniających się warunków nauki i pracy. Zmieniały się przepisy, zmieniały się wymagania co do organizacji i sposobów prowadzenia zajęć, zmieniała się szkolna rzeczywistość i ta domowa, bo dom stał się dla uczniów szkołą. Wszyscy uczyliśmy się żyć w tej nowej rzeczywistości tęskniąc cały czas za powrotem do „normalności”.

 

wiecej-informacji

 

Poradnik dla rodziców i nauczycieliInformacja

Jak się skupić pracując w domu

Uwaga - KOMUNIKAT

komunikatww

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 26 października 2020r. do 8 listopada 2020r. w klasach IV-VIII będzie prowadzona nauka w formie zdalnej poprzez aplikację Teams z wykorzystaniem Ofiice 365. Zajęcia lekcyjne będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem  nauczania i na każdej lekcji sprawdzana będzie obecność. W przypadku nieobecności nauczyciela uczeń będzie miał przerwę tzw. „okienko” na danym przedmiocie. Jednocześnie informuję, że oddziały przedszkolne i klasy I-III uczą się stacjonarnie na terenie szkoły. Dzieci klas młodszych, które samodzielnie muszą wracać do domu powinny nosić ze sobą ważną legitymację szkolną. Liczę na Państwa wsparcie w tej trudnej sytuacji i życzę zdrowia

Marcin Szydłowski

Informacja

przystanek
 
Szanowni Rodzice i Uczniowie,
informuję, że od poniedziałku 28 września będzie funkcjonował w Mechlinie przy osiedlu (skrzyżowanie ulic Śremskiej i Malinowej) nowy przystanek autobusowy, na którym będzie się zatrzymywał szkolny autobus. W sumie będą 3 przystanki:
Mechlin Leśniczówka
Mechlin Osiedle
Mechlin Wieś
Dyrektor
Marcin Szydłowski

UWAGA!! - Procedury

Ubezpieczenie indywidualne uczniów 2020

Link będzie ważny do października. Suma ubezpieczenia 15.000,00 PLN, składka 35,00

https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieoswiata/g/20011

 

 

 

 

Zakończenie roku szkolnego

koniec2020

 

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26.06.2020 wg następującego harmonogramu:

1. Dowozy - pojedzie 1 autobus:

7.00 - Śrem wyjazd z bazy,

7.05 - Śrem Intermarche,

7.10 - Mechlin Leśniczówka,

7.15 - Mechlin,

7.25 - Dąbrowa,

7.40 - Kaleje, Luciny,

7.55 - Mateuszewo,

8.05 - Grodzewo,

8.10 - Dąbrowa.

Odwóz ok. 9.40. Prosimy, aby z autobusu korzystali tylko uczniowie. Dzieci, które przyjadą autobusem mogą oczekiwać na swoją wyznaczoną godzinę wręczania świadectw przed szkołą lub w świetlicy, w maseczce, po wcześniejszej dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły. Prosimy, aby jednak w miarę możliwości przywieźć uczniów indywidualnie na określoną godzinę.


2. Uczniowie zostali podzieleni na 2 grupy - I grupa klasy I-IV wchodzą wejściem głównym do szkoły i będą miały wręczane świadectwa na holu szkolnym 8.15 - klasa I a, 8.30 - klasa Ib, 8.45 - klasa IIa, 9.00 - klasa IIb, 9.15 - klasa III i 9.30 - klasa IV.

Do szkoły wchodzą tylko uczniowie z poszczególnych klas.

Grupa II - klasy V-VIII wchodzą wejściem na łączniku szkoły i będą miały wręczane świadectwa w sali nr 10, 8.15 - klasa Va, ok.8.30 - klasa Vb, ok.8.45 - klasa VIa, ok.9.00 - klasa VIb, ok. 9.15 - klasa VII. Klasa VIII będzie miała zakończenie ok. 10.00 w sali nr 10 i wyjątkowo (z zachowaniem dystansu i ochrony osobistej) w zakończeniu może uczestniczyć 1 rodzic.


3. W związku z nietypową sytuacją, decyzją Rady Pedagogicznej prosimy o nie składanie podziękowań nauczycielom w formie kwiatów.


4. Odbieranie świadectw (za wyjątkiem klasy VIII) będzie także możliwe indywidualnie, w sekretariacie w czasie wakacji lub we wrześniu (po wcześniejszym telefonicznym kontakcie do szkoły).

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich, jeszcze raz prosimy (przed szkołą i w szkole) o zachowanie dystansu społecznego i używanie środków ochrony osobistej.

Egzamin ósmoklasisty

 

Egzamin - zalecenia sanitarne

ek4007

UWAGA!

 

Od 25 maja uruchamiamy w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów kl. I-III,

konsultacje dla uczniów klasy VIII

  od 01 czerwca konsultacje dla wszystkich uczniów

 

pivot00005 

 

Szczegółowe wytyczne w zakresie organizacji pracy i bezpieczeństwa uczniów,

nauczycieli i pracowników obsługi  w czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i konsultacji w szkole.

 

cały dokument wraz ze zdodą na udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych

 


 

 

vulcan

CSW logo

sks

egzamin8

logo

podreczniki 20

Rekrutacja 2021

box rekrutacja

Do wakacji pozostało:
2
2
0
0
8
8
Dni
1
1
9
9
Godzin
3
3
5
5
Minut
5
5
7
7
Sekund

Profilaktycy

bip

Informator szkolny

pdfBiblioteka szkolna

 pdfZniszczone książki

pdfProcedura zwolnień z wf

pdfŚwietlice

pdfPrzydział sal lekcyjnych

pdfDuplikaty dokumentów

pdfDowozy szkolne (excel)

pdfKalendarz  szkolny

pdfPlan lekcji

pdfDyżury specjalistów

pdfDyżur Dyrektora

pdfZajęcia dodatkowe 

pdfUbezpieczenia uczniów

pdfWarunki ubezpieczenia

 

Bezpieczeństwo

logo-fdds

ochronadziecka

Telefon zaufania

Plakat Telefon Zaufania

Goście Online

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

Odsłon artykułów:
3096369