• MG 9870a
   
   


  MISJA
  SZKOŁY
  UCZEŃ JAKO CENTRUM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNYCH

 • MG 7755


  W SWOIM DZIAŁANIU  KIERUJEMY SIĘ NASTĘPUJĄCYMI PRIORYTETAMI:

  Uczymy wiary we własne możliwości i radzenia sobie z trudnościami.

  Przygotowujemy uczniów do odniesienia sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości.

   
   
 • MG 7766
  Przygotowujemy je do samodzielnego życia w integracji ze środowiskiem – rzeczywistym światem ludzi i przyrody, dóbr materialnych i powszechnie uznawanych wartości moralnych.


  Zapewniamy im radosny, wszechstronny, zdrowy i bezpieczny rozwój w poczuciu więzi
  z rodziną.


   
 • MG 9875a


  Uczymy wrażliwości na sprawy najbliższego otoczenia. 

  Uczymy, jak aktywnie poznawać swój kraj i kulturę europejską.

 • MG 7771

  „SZKOŁA POWINNA DĄŻYĆ DO TEGO, BY MŁODY CZŁOWIEK OPUSZCZAŁ JĄ JAKO HARMONIJNA OSOBOWOŚĆ, NIE JAKO SPECJALISTA”
  Albert Einstein.
 • MG 7625


  "CZŁOWIEK JEST WIELKI NIE PRZEZ TO, CO POSIADA LECZ PRZEZ TO, KIM JEST, NIE PRZEZ TO, CO MA, LECZ PRZEZ TO, CZYM DZIELI SIĘ Z INNYMI.”


  Jan Paweł II

.

Wydarzenia - ogłoszenia

Narodowe Czytanie

12 września 2018 roku nasza szkoła wzięła udział w Narodowym Czytaniu. Zainaugurowana przez Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Od godziny 10.00 do 10.30 dzieci, młodzież i nauczyciele zebrali się w sali gimnastycznej, gdzie pan dyrektor Marcin Szydłowski rozpoczął czytanie opowiadania Stefana Żeromskiego, po nim pani w-ce dyrektor Grażyna Kałużna, pani Ilona Pruchnik, zaproszony rodzic pani Barbara Kokocińska oraz uczennica gimnazjum i uczestniczka Klubu Miłośników Książki w naszej szkole Gabriela Banyś. Uczniowie mogli przez pół godziny współuczestniczyć w tegorocznej akcji, w której oprócz jej stałego, głównego celu, którym jest promocja czytelnictwa, pojawiła się też forma uczczenia jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości.

 galeria

Wycieczka na Wyspę Wolin

W dniach 16 – 18 maja udaliśmy się na wycieczkę na Wyspę Wolin. Podczas pierwszego dnia naszej wycieczki zwiedziliśmy Szczecin (Wały Chrobrego, Zamek Książąt Pomorskich, Baszta Siedmiu Płaszczy, panorama miasta z wieży katedry, ratusz, Rynek Sienny). Bardzo emocjonujące było zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej - schronu z efektami dźwiękowymi nalotu bombowego. W kolejnym dniu spacerowaliśmy przez Park Zdrojowy i wdłuż portu w Świnoujściu oraz pojechaliśmy do naszych zachodnich sąsiadów do Ahlbeck. Ostatniego dnia odwiedziliśmy żubry i zwiedziliśmy Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego, a w drodze powrotnej weszliśmy na wzgórze Zielonka i przespacerowaliśmy nad Jezioro Turkusowe. Zmęczeni ale bardzo zadowoleni wróciliśmy w godzinach wieczornych do Dąbrowy.

 galeria

Gminnym Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych

29 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Śremie odbył się finał Gminnego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych.

W konkursie wzięło udział 10 zespołów dwuosobowych z 6 gimnazjów naszej gminy. Uczniowie pracowali w parach rozwiązując zadania dotyczące geografii, kultury, zwyczajów Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Nasi uczniowie – Bartek Drzewiecki i Patryk Szymoniak z klasy IIIG zajęli I miejsce a Marta Szczepaniak i Gabrysia Michalewicz - miejsce II.
Serdecznie gratulujemy!

 galeria 

„Uczeń z pasją”

uczen pasja

 

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Uczeń z pasją”

 

Projekt: Uczeń z pasją

Miasto Poznań wspólnie z Partnerem - Narodowym Forum Doradztwa Kariery realizuje projekt „Uczeń z pasją – kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Projekt skierowany jest do społeczności uczniowskiej i nauczycielskiej 80 szkół gimnazjalnych, których ogranymi prowadzącymi są 22 jednostki samorządu terytorialnego z obszaru MOF Poznania.

W ramach projektu wsparciem w latach szkolnych 2017/18 i 2018/19 zostanie objętych łącznie 4.000 uczniów ze szkół, w tym: 4000 uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, 1580 uczniów w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych, 110 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 480 nauczycieli, w tym 180 w zakresie studiów podyplomowych i co najmniej 300 w zakresie szkoleń i kursów specjalistycznych wspomagających ich warsztat pracy.

Projekt został opracowany na podstawie diagnozy odnoszącej się do potrzeb każdej z 80 szkół i odpowiada na następujące problemy:

 1. niskie kompetycje kluczowe przejawiające się niskimi wynikami egzaminów gimnazjalnych z co najmniej jednego przedmiotu.
 2. problemy w dokonywaniu odpowiednich/właściwych wyborów dalszej ścieżki edukacyjnej.
 3. niedostateczne kompetencje kadry w zakresie prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, przedmiotowych, rozwojowych i pracy z uczniami zdolnymi i z uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
 4. niedostateczny poziom wyposażenia pracowni przyrodniczych i matematycznych tych szkół.

W ramach projektu przewidziano do realizacji zadania:

 1. KLASA z pasją, czyli wyposażenie pracowni szkolnych
 2. UCZEŃ z pasją, czyli rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów
 3. NAUCZANIE z pasją, czyli indywidualizacja pracy z uczniami
 4. NAUCZYCIEL z pasją, czyli wsparcie kadry pedagogicznej
 5. Doradztwo KARIER - doradztwo zawodowe dla uczniów

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.10.2019 r.
Całkowita wartość projektu: 13 305 160,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 11 309 386,00 zł

Zapraszamy na stronę projektu: https://uzp.poznan.pl/

Sukces naszych uczniów w Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Obcojęzycznej.

22 marca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Gminnym Konkursie Poezji Obcojęzycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Śremie. W kategorii klas gimnazjalnych Zosia Dudek z klasy IIIG zdobyła I miejce, a Monika Okoniewska z klasy IIG i Karol Rogacki z klasy IIIG– III miejsce. W kategorii szkół podstawowych Aylin Berber z klasy VII zajęła II miejsce, Wiktoria Grzybek z klasy VII – III miejsce. Natomiast Zofia Hołderna też z klasy VII otrzymała wyróżnienie. Wszyscy uczniowie recytowali w języku niemieckim. Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!

 galeria

Konkurs Ekologiczny „Grasz w zielone? – Gram!”

W piątek 23-03-2018r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie odbył się pod patronatem Burmistrza Śremu Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „Grasz w zielone? – Gram!” zorganizowany przez nauczycielki Grażynę Kałużną i Beatę Koluch.

Jak co roku, konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W konkursie wzięło udział 11 drużyn z większości szkół podstawowych gminy Śrem.

 galeria

100 - na rocznica wybuch Powstania Wielkopolskiego

Dnia 16 marca w Szkole Podstawowej w Dąbrowie odbyły się uroczystości upamiętniające 100- ną rocznicę wybuch Powstania Wielkopolskiego, na które przybył zaproszony gość z-ca burmistrza Śremu Pan Bartosz Żeleźny.

Z tej okazji uczniowie naszej szkoły przygotowali inscenizację przyjazdu do Poznania wybitnego Polaka Ignacego Jana Paderewskiego. Po powitaniu odbył się przemarsz wokół miejscowości. Który nawiązywał do przejazdu I. Paderewskiego po Wielkopolsce. Uczniowie z przypiętymi kotylionami nieśli flagi powstańcze i śpiewali pieśni patriotyczni i żołnierskie.

 galeria

I Wiosenny Cross w Dąbrowie

Dnia 18 marca odbył się I Wiosenny Cross w Dąbrowie. Organizatorami byli: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie, Urząd Miejski w Śremie oraz Stowarzyszenie Runners Power. Na starcie zjawiło się 104 uczestników z całej wielkopolski. Bieg odbywał się w trudnych warunkach. Oprócz mrozu zawodnicy mieli do przebiegnięcia 10 km w lasach Nadleśnictwa Babki. Po zakończeniu biegu każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal oraz pakiet startowy.

 galeria

Szkolny balik karnawałowy 2018

 MG 7415

Dzień Języków Obcych

W tym roku szkolnym po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Języków Obcych. W tym wyjątkowym dniu chcieliśmy podkreślić znaczenie znajomości języków obcych we współczesnym świecie. Każda klasa czynnie uczestniczyła w specjalnie przygotowanej akademii. Uczniowie klas młodszych oraz klasy siódmej zaprezentowali wybrane kraje, ich kulturę i język, przygotowali barwne stroje i tańce....

 galeria

Mediacje - „Bezpieczna +”

Szkoła jest naturalnym środowiskiem, w którym dochodzi do konfliktów pomiędzy uczniami. Uczniowie często prezentują niepożądane zachowania wobec siebie. Dzieje się tak dlatego, że rywalizacja, rankingi wyników nauczania, w tym sukcesy i niepowodzenia szkolne, wywołują wiele trudnych uczuć, takich jak: zazdrość, chęć zemsty, odwetu, niechęć do drugiego człowieka, stając się powodem kłótni, obmowy, wyśmiewania, złośliwości – konfliktów z przejawami agresji słownej czy fizycznej. Konflikt jest zjawiskiem nieuchronnie wpisanym w życie społeczne a zachowania przemocowe, konfrontacyjne wynikają również z nieznajomości innych sposobów rozwiązywania problemów.

 galeria

„SZKOLE POMAGAMY I ŚWIAT OCZYSZCZAMY”

W dniach 13 listopada 2017 r. do 1 grudnia 2017 r .odbywała się na terenie szkoły w Dąbrowie akcja „SZKOLE POMAGAMY I ŚWIAT OCZYSZCZAMY”. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów, nauczycieli , Rodziców , Dziadków i osób życzliwych dla szkoły zebrano 1960 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ramach akcji zbiórki elektroodpadów prowadzonej przez firmę Green Office Ecologic....

 galeria

Podziękowania

prezenty

Dziękujemy!!!

Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom za włączenie się w świąteczne akcje charytatywne i życzymy wesołych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku.

                                                                       Grupa Międzyszkolnej Współpracy

                                                                                  Młodzieży Nieobojętnej

 galeria

Gminny Konkurs Pięknego Czytania w Języku Niemieckim

5 grudnia w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Pięknego Czytania w Języku Niemieckim pod Honorowym Patronatem Burmistrza Śremu. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów literaturą obcojęzyczną, motywowanie ich do nauki języków obcych i poznawania niemieckich pisarzy. W konkursie wzięli udział uczniowie klas gimnazjalnych z gminy Śrem. Każdy uczestnik konkursu przygotował prezentację dwóch wybranych przez siebie wierszy. Jury oceniało prezentacje w czterech kategoriach: interpretacja utworu, poprawność wymowy, płynność i intonacja, wrażenia artystyczne i estetyczne.

 galeria

Certyfikat „Chronimy Dzieci”

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła już po raz drugi otrzymała certyfikat "Chronimy Dzieci" przyznawany placówkom realizującym politykę ochrony dzieci przed przemocą.

certyfikat

Dzień Edukacji Narodowej 2017

13 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie klasy piątej przygotowali Galę Oskarową. Kandydaci zostali wyłonieni  w tajnym głosowaniu i uzyskali największą liczbę głosów wśród uczniów naszej szkoły. Oskara przyznano aż w 16 kategoriach, a oto zwycięzcy - nasi Drodzy Nauczyciele  i Pracownicy szkoły, dla których Złote Medale, Róże , Lwy to za mało!

 galeria

Warsztaty z chemii organicznej

W dniu 2 października uczniowie klas gimnazjalnych naszej szkoły pojechali na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Młodzież uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych pod okiem prowadzących z Wydziału Chemii. Oprócz zdobywania wiedzy i umiejętności wszyscy bardzo mile spędzili czas.

 galeria

Zaproszenie

aerobik dabrowa

Rajd pieszy

Dnia 23 września 2017 o godz.9.00 grupa piesza wyruszyła ścieżką dydaktyczną „Łęgów Mechlińskich" z Dąbrowy do Mechlina. Rajd pieszy był jedną z propozycji organizowanego przez PTTK Odlewni Żeliwa Rajdu „Śrem z siodełka roweru”. Uczniowie , którzy mimo kapryśnej pogody uczestniczyli w wycieczce zostali na mecie w Andrzejówce przywitani ciepłem rozpalonego ogniska, herbatą i kiełbaskami. Na miejscu czekały także upominki. Uczestnicy rajdu mieli możliwość odpocząć, posilić się i ogrzać. Dziękujemy Panu Florianowi Kowalskiemu za zaproszenie na rajd, upominki i zorganizowany posiłek w Andrzejówce. Panu Marcinowi Nowakowi za sprawowanie roli opiekuna. Uczniom za zaangażowanie, aktywność i wzorowe zachowanie.

 galeria

Rajd do Masłowa

Dnia 16 września 2017r. z grupa uczniów z opiekunami Panią Ewą Szałek i Elwirą Cisowską udała się na zakończenie sezonu rowerowego „Rowerem do… Masłowa”. Korzystaliśmy ze szlaku rowerowego „ Polnymi drogami”. Kolarze spisali się na medal, nie zabrakło przygód, ale dzięki pomocy dobrych ludzi wszystko skończyło się szczęśliwie. Dziękujemy uczniom za udział, za wspaniały wzór aktywności do naśladowania i wzorowe zachowanie. Opiekunowie.

 galeria


 

 

idziennik_logowaniep

bip

box rekrutacja

niemiec

erasmuspluslogo

Do końca szkoły pozostało:
2
2
7
7
3
3
Dni
1
1
9
9
Godzin
2
2
0
0
Minut
3
3
6
6
Sekund

Profilaktycy

Stara wersja strony

stara www

Informator szkolny

pdfRODO

 pdfZniszczone książki

pdfProcedura zwolnień z wf

pdfPrzydział sal lekcyjnych

pdfDuplikaty dokumentów

pdfEgzamin gimnazjalny

pdfDowozy szkolne

pdfRegulamin - przedszkole

pdfKalendarz  szkolny

pdfPlan lekcji

pdfDyżury specjalistów

pdfDyżur Dyrektora

pdfZajęcia dodatkowe - kółka

pdfŚwietlice

pdfUbezpieczenia uczniów

pdfWarunki ubezpieczenia

 

Bezpieczeństwo

logo-fdds

ochronadziecka

Etykieta energetyczna

etykieta2

Goście Online

Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

Odsłon artykułów:
2014073