Artykuły

Kółko przyrodniczo - łowieckie

 

Kółko przyrodniczo - łowieckie przygotowane zostało dla uczniów, którzy zainteresowani są poszerzaniem wiedzy o przyrodzie w ogóle. Najciekawszą forma uzupełniania wiadomości jest dla ucznia kontakt bezpośredni, zajęcia plenerowe i spotkania z fachowcami. Dlatego w obecnym roku szkolnym 2013/14 współpracę ze szkołą podjął Pan Marcin Nowak, leśniczy Nadleśnictwa Babki, który regularnie prowadzi spotkania z uczniami. Dzięki tym zajęciom dzieci maja szansę na pogłębienie i poszerzenie wiadomości, których nie można zrealizować na lekcjach przyrody ze względu na ograniczenia czasowe. Pozwalają one również zwrócić uwagę uczniów na najbliższą okolicę, zainteresować jej pięknem i ochroną zasobów. Poprzez udział w Konkursie Przyrodniczo – Łowieckim i współpracę z Nadleśnictwem Babki dzieci aktywnie uczestniczą w działaniach np. zbierają karmę dla zwierząt leśnych, dokarmiają zwierzęta czy uczestniczą w wycieczkach i konkursach. Jest to kolejna propozycja dla uczniów innego spędzania czasu wolnego tak, aby nie było w nim nudy, ale twórcze działanie. Z propozycji tej korzystają uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej, 1-2 gimnazjum i gościnnie uczniowie klasy 1 i 3 szkoły podstawowej.

 

CELE GŁÓWNE:

·         Poszerzenie wiadomości i umiejętności uczniów.

·         Zachęcanie do zainteresowania i aktywności na rzecz najbliższej okolicy.

·         Kształtowanie postawy proekologicznej.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

·         Rozwijanie pasji, zdolności poznawczych i badawczych uczniów.

·         Umożliwienie kontaktu z przyrodą i bezpośrednich obserwacji w najbliższej okolicy.

·         Ukazywanie zależności między kondycją środowiska a działalnością człowieka.

·         Pobudzanie do postawy szacunku wobec siebie i otoczenia.

·         Aktywny udział w akcjach, konkursach prowadzonych na terenie szkoły.

·         Przygotowanie do pracy samokształceniowej – stawiania pytań i szukania odpowiedzi.

·         Przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad.

·         Współpraca z Nadleśnictwem Babki – wspólne działania i przedsięwzięcia.

 

Koordynator Elwira Cisowska

 


Dnia 23 marca 2017 r. uczniowie Kółka Przyrodniczo – Łowieckiego uczestniczyli w akcji „Liczenie sów” na terenie Nadleśnictwa Odrzykożuch. Wspólnie z Panem Marcinem Nowakiem gościliśmy na lekcji prowadzonej przez Joannę Ziemkowską a towarzyszył nam Leśniczy Szkółki Przemysław Turkot. Podczas lekcji uczyliśmy się rozróżniania sów np. po kolorze tęczówki, badaliśmy ich pióra i wypluwki, oraz budowaliśmy budki lęgowe dla sowy pójdźki. Podczas spaceru po lesie udało się nam wysłuchać nawoływania puchacza. Wyjazd był bardzo udany i pouczający.

 

 

 


 

Na kilku pracowitych spotkaniach uczniowie z Kółka przyrodniczego samodzielnie wykonywali budki do dokarmiania ptaków. Jak widać na zdjęciu budki są kolorowe, radosne i miejmy nadzieję, że będą całą zimę pełne smakołyków dla zimujących ptaków.

BRAWO KÓŁKOWICZE

KOLKO LOWIECKIE

 

 


Dnia 16 marca 2016 korzystając z pięknej pogody w ramach Kółka przyrodniczo - łowieckiego wybraliśmy się z Panem Marcinem Nowakiem do lasu. Aby zdążyć przed sezonem lęgowym już teraz powiesiliśmy dodatkowe dwie budki dla mniejszych sów np. sowy pójdźki. Będziemy trzymać kciuki, aby w lesie w Dąbrowie pojawiły się sowie dzieci ... przy okazji na pasie zaporowym wysypaliśmy kukurydzę dla zwierząt leśnych, aby nie musiały wychodzić na pola szukając jedzenia i nie niszczyły zasiewów.

 

 

 


 

Tydzień liczenia sów w Nadleśnictwie Babki

 

 

Dnia 8 kwietnia skorzystaliśmy z zaproszenia Nadleśnictwa Babki i pojechaliśmy do miejscowości Odrzykożuch na spotkanie odbywające się w ramach Tygodnia liczenia sów. Po drodze odwiedziliśmy Muzeum w Szreniawie i oglądaliśmy wspaniałe trofea łowieckie. W Odrzykożuchu słuchaliśmy ciekawej prelekcji o sowach a potem zbijaliśmy z Panami leśniczymi, Panem Nowakiem, Jasielskim i Turkotem budki lęgowe dla sowy pójdźki. Zabraliśmy je do szkoły i będziemy zawieszać je w pobliskich lasach. Wybraliśmy się tez do lasu i nawołując sowy poprzez odtwarzanie ich odgłosów słuchaliśmy, czy nam odpowiedzą. Bardzo podobała nam się sala dydaktyczna i wszystkie eksponaty dotyczące lasu. Zajęcia były naprawdę ciekawe. Wyjechaliśmy obdarowani koszulkami i w doskonałych nastrojach. Dzięki takim zajęciom spotkania kółka przyrodniczo- łowieckiego są coraz bogatsze.

 

 


PODSUMOWANIE WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZO-ŁOWIECKIEGOUczniowie szkoły wraz z Leśniczym Marcinem Nowakiem i opiekunem Panią Elwira Cisowską brali udział w całym roku szkolnym 2013/2014 w Konkursie przyrodniczo-łowieckim dla szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. Komisja konkursowa Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu wyróżniła na etapie okręgowym 9 szkół. Wśród tych szkół w wyniku przeprowadzenia szczegółowej oceny dokumentacji konkursowej przesłanej przez szkoły, Komisja wybrała laureatów, którzy zakwalifikowali się do konkursu na szczeblu wojewódzkim. Szkoła w Dąbrowie zajęła 3 miejsce wśród laureatów. Dnia 9 września 2014 otrzymaliśmy na spotkaniu puchar i nagrodę w postaci aparatu fotograficznego. Cieszymy się z nagrody i dziękujemy Panu M.Nowakowi za owocną współpracę.

 

 

 

 

 


 

idziennik_logowaniep

bip

logo

karta rowerowa

box rekrutacja

niemiec

erasmuspluslogo

Profilaktycy

Informator szkolny

pdfRODO

pdfBiblioteka szkolna

 pdfZniszczone książki

pdfProcedura zwolnień z wf

pdfPrzydział sal lekcyjnych

pdfDuplikaty dokumentów

pdfEgzamin gimnazjalny

pdfEgzamin ósmoklasisty

pdfTerminy rekrutacji

pdfDowozy szkolne

pdfRegulamin - przedszkole

pdfKalendarz  szkolny

pdfPlan lekcji

pdfDyżury specjalistów

pdfDyżur Dyrektora

pdfZajęcia dodatkowe - kółka

pdfŚwietlice

pdfUbezpieczenia uczniów

pdfWarunki ubezpieczenia

 

Etykieta energetyczna

etykieta2

Goście Online

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

Odsłon artykułów:
2177692