Projekty

Edukacja Twoją Szansą - rok szkolny 2012/2013

loogo
Edukacja Twoją Szansą – wsparcie uczniów i uczennic z gminy Śrem

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
W ramach Projektu zostaną przeprowadzone następujące zajęcia:

1) dla uczniów/uczennic szkół podstawowych:
a) zajęcia pozalekcyjne:
– język polski w wymiarze 58h/grupa,
– język angielski w wymiarze 58h/grupa,

b) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
– matematyka w wymiarze 50h/grupa,

2) dla uczniów/uczennic szkół gimnazjalnych:
a) zajęcia pozalekcyjne:
– efektywna nauka w wymiarze 50h/grupa,

b) doradztwo zawodowe w wymiarze 2h/os., prowadzone w formie zajęć indywidualnych przez doradców zawodowych;

 

 

 

ZAJĘCIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE - JĘZYK POLSKI

 

Zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego będą prowadzone według nowoczesnych, nie praktykowanych powszechnie w szkołach, metod nauczania. Podczas zajęć wykorzystane zostaną niestandardowe materiały dydaktyczne i pomoce naukowe, a także związane z tym techniki pracy z uczniami/uczennicami. Zajęcia te będą prowadzone w obszarze ortografii, sprawnego czytania, skutecznego notowania oraz pamięci i koncentracji:

-nauka ortografii w oparciu o skuteczne metody zapamiętywania pisowni słów.

-nauka sprawnego czytania: technika czytania, rozumienie tekstu, praca z tekstem, budowanie motywacji do czytania książek.

-skuteczne notowanie, opracowanie czytanych tekstów, przygotowanie notatek do wypowiedzi ustnej – prezentacji, wypracowań.

-prezentowanie swojej osoby i efektów własnej pracy.

-usprawnianie pamięci i koncentracji dziecka.

-nauka skutecznego zapamiętywania materiału szkolnego.

-elementy skutecznej nauki: przygotowanie materiału, stosowanie powtórek.

eksperymenty i twórcze działanie jako droga do wiedzy na „szóstkę”.

-motywacja do nauki, rola samooceny, budowanie poczucia własnej wartości, komunikacja i relacje w grupie, służące dobrej pracy.

W trakcie zajęć wykorzystane zostaną elementy pedagogiki zabawy, m.in. konkursy, posiłkują się mnemotechnikami w nauczaniu pisowni trudnych słów, Imago Lab – przy zapamiętywaniu materiału, stosują ćwiczenia podnoszące umiejętność czytania oraz pracy z tekstem. Podczas zajęć uczniowie pracują w grupach.

Zajęcia będą prowadzone w szkołach uczniów/uczennic, po 2 godziny (1 godzina - 45minut)w tygodniu od 10.2012r.do 06.2013r.

 

 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE - JĘZYK ANGIELSKI

 

Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego będą prowadzone według nowoczesnych, nie praktykowanych powszechnie w szkołach, metod nauczania. Podczas zajęć wykorzystane zostaną niestandardowe materiały dydaktyczne i pomoce naukowe, a także związane z tym techniki pracy z uczniami/uczennicami. Łączą one wiele aktywności, które rozbudzają motywację do nauki języka angielskiego, stwarzają możliwości naturalnego komunikowania się oraz kształtują umiejętności czytania i pisania w tym języku. Przede wszystkim zaś dają dzieciom wiele radości i powodów do zadowolenia z pracy, jaką wykonują na zajęciach. Wprowadzają dzieci w świat twórczych działań. Poprzez prace plastyczne dzieci mają okazję rozwinąć swoją wyobraźnię, wyrazić emocje i myśli. Tworząc, utrwalają poznane słownictwo i komunikują się po angielsku. Wykorzystanie dramy na zajęciach, czyli wchodzenie w różne role i odgrywanie scenek rozbudza aktorski potencjał drzemiący w każdym dziecku. Stwarza doskonałą możliwość naturalnego porozumiewania się w języku angielskim. Przestawienia, w których dzieci są zarówno aktorami jak i reżyserami dają ogromną radość uczenia się. Dzieci oswajają się ze słowem pisanym. Na zajęciach oprócz podręcznika wykorzystywane są specjalnie opracowane pomoce dydaktyczne: książeczki edukacyjne i klocki. Bawiąc się nimi, dzieci podejmują pierwsze efektywne próby czytania po angielsku. O niepowtarzalnym charakterze zajęć świadczy bogata oprawa muzyczna. Melodyjne piosenki są spójne z treścią programu. Pomagają zapamiętać całe wyrażenia i trwale zapadają w pamięć. Podręcznik jest dopełnieniem barwnych zajęć. Zawarte w nim ćwiczenia i zabawy aktywizują umysł dziecka, koncentrują, uczą logicznego myślenia i przyzwyczają do pracy z tekstem w języku angielskim. Zajęcia z dramy: wprowadzają podstawowe słownictwo i wyrażenia, kreują naturalny kontekst dla wprowadzanych słów i wyrażeń, pozwalają na prowadzenie zajęć w języku angielskim (gesty nadają słowom konkretne znaczenie), łączą język z zajęciami ruchowymi i elementami zabawy, wykorzystują pomoce wizualne, rekwizyty i muzykę, rozwijają wyobraźnię dziecka, ułatwiają dziecku kontakt z innymi dziećmi, ułatwiają dzieciom wyrażanie własnych emocji i upodobań. Zajęcia ruchowe i zabawy: pomagają powtórzyć słownictwo i wyrażenia, stwarzają naturalne środowisko interakcji językowych, wprowadzają do nauki element zabawy, integrują grupę, uczą mądrego współzawodnictwa. Nauka czytania: wspiera proces uczenia się i zapamiętywania, rozwija umiejętności poznawcze dziecka, przygotowuje dziecko do przyszłej pracy z podręcznikiem, ułatwia powtórzenia w środowisku pozaszkolnym. Praca z kartą pracy: wspiera proces uczenia się i zapamiętywania, rozwija umiejętności poznawcze dziecka, przygotowuje dziecko do przyszłej pracy z podręcznikiem, ułatwia powtórzenia w środowisku pozaszkolnym. Zajęcia plastyczne: ułatwiają posługiwanie się językiem w sytuacjach prawdziwych, pozwalają na posługiwanie się tzw. „language chunks” i kolokacji, rozwijają świat wyobraźni dziecka i wzbogacają słownictwo, uczą dzieci pomysłowości i inicjatywy, ułatwiają dzieciom wyrażanie własnych emocji i upodobań. Piosenki i rymowanki: ułatwiają naukę słownictwa i wyrażeń, wspomagają proces zapamiętywania, poprzez zawarte w piosenkach pytania i odpowiedzi uczą interakcji językowych.

Zajęcia będą prowadzone w szkołach uczniów/uczennic, po 2 godziny (1 godzina - 45minut)w tygodniu od 10.2012r. do 06.2013r.

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE – MATEMATYKA

 

Zajęcia prowadzone według programu opracowanego przez nauczyciela/nauczycielkę prowadzącego/ą. Zagadnienia z programu nauczania, które sprawiają uczniom/-nnicom najwięcej kłopotów. Możliwość zakupu materiałów dydaktycznych.

Zajęcia będą prowadzone w szkołach uczniów/uczennic, po 2 godziny (1 godzina - 45minut)w tygodniu od 10.2012r. do 06.2013r.

 

 

 

ZAJĘCIA DLA GIMNAZJUM

 

ZAJĘCIA - EFEKTYWNA NAUKA

 

Celem zajęć jest opanowanie przez uczestników różnego rodzaju technik pozwalających szybko i efektywnie przyswajać materiał szkolny. Ideą jest wyposażenie ucznia w wszechstronne narzędzie, którym szybko i sprawnie będzie mógł się posługiwać w dalszej karierze szkolnej. Po zakończeniu zajęć uczeń nabywa umiejętności samodzielnego doboru najbardziej odpowiednich metod przy selekcjonowaniu informacji, sporządzaniu właściwych notatek oraz zapamiętywaniu treści. Zajęcia realizowane są w blokach tematycznych:

1) Blok technik pamięciowych obejmujący mnemotechniki ćwiczenia oparte na wyobraźni i skojarzeniach

2) Blok rozwijający myślenie logiczne

3) Blok rozwijający myślenie twórcze

4) Blok poświęcony efektywnemu sporządzania notatek

5) Relaks i koncentracja

6) Autoprezentacja i ćwiczenia kształtujące umiejętności społeczne.

Zajęcia będą prowadzone w szkołach uczniów/uczennic, po 2 godziny (1 godzina - 45minut) w tygodniu od 10.2012r. do 06.2013r.

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU – MISTRZOSTWA MIĘDZYSZKOLNE

 

Mistrzostwa Międzyszkolne realizowane będą w czerwcu 2013r. Każda z SP i SG wytypuje po 2 najlepszych uczniów/-nnic biorących udział we wsparciu, z zakresu język polski, język angielski, matematyki, efektywnych technik nauki (kat.wiek. w SP: I-III klasa, IV-VI klasa; SG I-III klasa) do startu w konkursach tematycznych. Ponadto oni jak i pozostali uczniowie/uczennice  wezmą udział w grach i zabawach sportowych celem wzrostu integracji środowisk szkolnego. Wszystkim uczestnikom zostaną rozdane certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.

 

Mistrzostwa Międzyszkolne odbędą się ośrodku rekreacyjnym w Psarskiem, którego budowa była współfinansowana ze środków PROW.- projekt „Budowa Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowego w Psarskiem”.

 

 

 

 

 

 

idziennik_logowaniep

bip

logo

box rekrutacja

niemiec

erasmuspluslogo

Do końca szkoły pozostało:
8
8
6
6
Dni
1
1
5
5
Godzin
0
0
0
0
Minut
1
1
7
7
Sekund

Profilaktycy

Informator szkolny

pdfRODO

pdfBiblioteka szkolna

 pdfZniszczone książki

pdfProcedura zwolnień z wf

pdfPrzydział sal lekcyjnych

pdfDuplikaty dokumentów

pdfEgzamin gimnazjalny

pdfEgzamin ósmoklasisty

pdfTerminy rekrutacji

pdfDowozy szkolne

pdfRegulamin - przedszkole

pdfKalendarz  szkolny

pdfPlan lekcji

pdfDyżury specjalistów

pdfDyżur Dyrektora

pdfZajęcia dodatkowe - kółka

pdfŚwietlice

pdfUbezpieczenia uczniów

pdfWarunki ubezpieczenia

 

Bezpieczeństwo

logo-fdds

ochronadziecka

Etykieta energetyczna

etykieta2

Goście Online

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

Odsłon artykułów:
2149274