Kółko muzyczne

Edukacja muzyczna odgrywa ważną rolę w wychowaniu dziecka, w przygotowaniu do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Przez praktyczną działalność stwarza uczniowi możliwość spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej. Przygotowuje dziecko do odbioru
i przeżycia dzieła muzycznego.

Regularny i przemyślany kontakt rozbudza zamiłowania do muzykowania indywidualnego lub zespołowego kształtuje potrzeby takiej aktywności w dalszej edukacji.

Muzyka rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną. Kształci też właściwą postawę wobec własnej kultury i tożsamości narodowej.

 

 

 

 

Cele główne:

Pobudzanie całościowo pojętego rozwoju uczniów, a w szczególności:

1. Kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych.

2. Wyposażenie uczniów w niezbędne umiejętności muzyczne, a także wiedzę
z tego zakresu.

3. Umożliwienie uczniom przeżycia różnych doświadczeń muzycznych oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze.

4. Kształtowanie kultury muzycznej (umiejętność włączania sztuki we własne, osobiste życie).

5. Umożliwienie kontaktu z wielkimi dziełami sztuki, prowadzącego do przeżyć estetycznych.

• Rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata,

• Rozwijanie ogólnej wrażliwości muzycznej,

• Rozwijanie muzykalności i wrażliwości muzycznej,

• Rozwijanie umiejętności refleksyjnego słuchania muzyki,

• Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych.

6. Stwarzanie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, kontemplacji a także autorefleksji.

7. Ukazanie różnych funkcji sztuki: estetycznej, poznawczej, wspólnotowej, emocjonalno – terapeutycznej, religijnej.

 

Zadania, tematyka zajęć

1. Zapoznanie z prawidłową postawą podczas śpiewu – ćwiczenie nawyku.

2. Podstawowa budowa aparatu głosowego, właściwe ułożenie w trakcie mowy
i śpiewu.

3. Wyjaśnienie pojęcia podparcie oddechowe, proste ćwiczenia oddechowe.

4. Emisja głosu – czym jest i do czego służy, ćwiczenia emisyjne.

5. Ćwiczenia dotyczące artykulacji, agogiki i dynamiki.

6. Kształcenie poprawnej intonacji, system dur i moll .

7. Różnorodność środków wykonawczych i możliwości ich zastosowania – aranżacja.

8. Opracowanie materiału wokalnego pod kątem imprez i uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.

9. Opracowywanie materiału wokalnego pod kątem imprez wynikających
z potrzeb środowiska lokalnego.

10.Poznawanie ogólnych informacji z historii i zasad muzyki.

 

Cele operacyjne

Uczeń:

• wie jak wygląda prawidłowa postawa podczas śpiewu i przyjmuje prawidłową postawę podczas śpiewu,

• zna ogólną budowę aparatu głosowego, właściwe ułożenie go w trakcie mowy i śpiewu,

• rozumie pojęcie podparcie oddechowe i potrafi zastosować podparcie oddechowe w praktyce,

• wykonuje proste ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia emisyjne,

• zna pojęcia: artykulacja, agogika, dynamika,

• poprawnie artykułuje dowolny materiał dźwiękowy,

• stosuje agogikę i dynamikę w śpiewanych utworach,

• zna system dur – moll , rozróżnia oba systemy,

• zna wybrane zagadnienia z zakresu zasad i historii muzyki.

 

Formy pracy

• gra na instrumentach,

• słuchanie muzyki,

• śpiew grupowy i solowy,

• zbieranie materiału muzycznego z myślą o uroczystościach szkolnych,

• występy na forum klasy, szkoły, środowiska lokalnego.

 

vulcan

CSW logo

sks

egzamin8

logo

podreczniki 20

Rekrutacja 2021

box rekrutacja

Profilaktycy

bip

Informator szkolny

pdfBiblioteka szkolna

 pdfZniszczone książki

pdfProcedura zwolnień z wf

pdfŚwietlice

pdfPrzydział sal lekcyjnych

pdfDuplikaty dokumentów

pdfDowozy szkolne (excel)

pdfKalendarz  szkolny

pdfPlan lekcji

pdfDyżury specjalistów

pdfDyżur Dyrektora

pdfZajęcia dodatkowe 

pdfUbezpieczenia uczniów

pdfWarunki ubezpieczenia

 

Bezpieczeństwo

logo-fdds

ochronadziecka

Telefon zaufania

Plakat Telefon Zaufania

Goście Online

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

Odsłon artykułów:
3056843