Klub Miłośników Książki


Klub Miłośników Książki w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II to miejsce dla tych, co czytają i lubią o tym rozmawiać. To dostęp do najciekawszych książek, swobodna dyskusja o przeczytanych książkach. Celem Klubu jest ożywienie młodzieży skupionej wokół biblioteki oraz zachęcenie do kreowania mody na czytanie.

 

Klub Miłośników Książek

 

 

&

 

 

 

Program zajęć pozalekcyjnych

 

                                                                                    

 

Opracowanie: mgr Ilona Pruchnik- nauczyciel bibliotekarz ZSPiG im. Jana Pawła II w Dąbrowie

 

 

 

Główne założenia programu:

 

Książka przyczynia się do wszechstronnego rozwoju ucznia, pobudza jego wyobraźnię, inspiruje do twórczych działań, kształtuje charakter i aktywną postawę wobec otaczającej nas rzeczywistości. Należy wspierać i rozwijać zainteresowanie czytelnicze młodzieży.

 

² Główny cel programu to wszechstronne rozwijanie kultury czytelniczej i twórczej

 

     ekspresji młodego czytelnika.

 

     Bezpośrednie obcowanie z cennymi utworami literatury młodzieżowej przyczynia się

 

     do pełniejszego rozwoju intelektualnego uczniów, wyrabia postawę świadomego

 

     czytelnika i uczestnika kultury.    

 

² Spotkania członków Klubu Miłośników Książek przewidywane są w czasie dużych przerw, oraz przy okazji nocek tematycznych.

 

² Zajęcia czytelnicze przeznaczone są dla uczniów gimnazjum

 

     a uczestniczenie jest zupełnie dowolne.

 

   Zajęcia przeznaczone są dla uczniów:

 

     - którzy lubią dużo czytać,  

 

     - chcą wziąć udział w międzyszkolnych konkursach czytelniczych i pisarskich,,

 

     - lubią pracować więcej niż pozostali,

 

     - mają szacunek dla książki, która jest rzetelnym źródłem wiedzy,

 

     - wiedzą, że czytanie książek to cenna forma spędzania wolnego czasu,

 

     - wyróżniają się oryginalnością i twórczym podejściem do różnych zagadnień i problemów

 

² Na zajęciach uczniowie będą mieli możliwość współpracować w zespołach, w parach

 

     i działać indywidualnie.

 

² Uczestnictwo w zajęciach jest dowolne. Uczniowie mogą spotykać się regularnie

 

   albo gdy nabiorą chęci i przekonania o atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych.

 

   Zajęciom ma towarzyszyć atmosfera życzliwości swobody i twórczej radości, która

 

   będzie wpływała na żywe zainteresowanie uczniów taką formą spędzania wolnego czasu.

 

   Uczniowie, którzy wyrażą ochotę w spotkaniach, uczynią to w porozumieniu z rodzicami

 

   i po uzyskaniu od nich zgody.

 

² Nauczyciel ma obowiązek zapoznawać uczniów z regulaminami różnych konkursów.

 

  

 

² Podczas pracy z uczniami chcę osiągnąć:

 

   • rzetelne przygotowanie udziału w międzyszkolnych konkursach czytelniczych i pisarskich

 

   • integrację i umiejętność kulturalnej współpracy;

 

   • wyższy poziom kultury środowiska szkolnego;

 

   • swobodę i łatwość prezentowania zainteresowań i pomysłów z ogromną wiarą we własne

 

     możliwości;

 

   • wrażliwość na wartości, jakie rozwija edukacja czytelnicza.

 

² Pragnę, aby uczniowie

 

     • swobodnie i z dużą świadomością korzystali z zasobów biblioteki;

 

     • odznaczali się wysoką kultura w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi,

 

         wszędzie godnie reprezentując nasza szkolę;

 

     • sięgali po oryginalne, pomysłowe i twórcze rozwiązania problemów;

 

     • nabyli ponadprzeciętną umiejętność słuchania, mówienia i wyrażania myśli i uczuć;  

 

     • wykazywali pozytywną motywację do wzięcia udziału w proponowanych konkursach;

 

     • odznaczali się dużą kulturą żywego słowa;

 

     • swobodnie redagowali opowiadania twórcze;

 

     • doceniali czytanie i poznawanie ciekawych książek jako formę spędzania wolnego  

 

       czasu.

 

CELE EDUKACYJNE

 

 

 

               
   

CEL     GŁÓWNY

• rozwijanie kultury czytelniczej

i twórczej ekspresji;

• przygotowanie uczniów do konkursów czytelniczych i pisarskich..

 
 
   

Szkoła:

promowanie

szkoły w ramach

różnych konkursów

• uatrakcyjnianie

oferty edukacyjnej

szkoły poprzez

prowadzenie zajęć

pozalekcyjnych;

 
 

Uczeń:

• wzbogacanie

języka i rozwijanie

wyobraźni;

• kształtowanie

nawyku czytania;

• rozwijanie

umiejętności

poprawnego,

kulturalnego

komunikowania się

i dobrego

współdziałania;

• kształtowanie

poczucia własnej

wartości dzięki

obcowaniu ze

znakomitymi

utworami literatury

i kultury.

 
   

Nauczyciel:

• zdobywanie nowych

doświadczeń

umożliwiających

przybliżanie

trudnych treści

w zgodzie

z zainteresowaniami,

możliwościami

i oczekiwaniami

ucznia;

 
 
 

 

 

 


 

 

 

 

vulcan

CSW logo

sks

egzamin8

logo

podreczniki 20

Rekrutacja 2021

box rekrutacja

Profilaktycy

bip

Informator szkolny

pdfBiblioteka szkolna

 pdfZniszczone książki

pdfProcedura zwolnień z wf

pdfŚwietlice

pdfPrzydział sal lekcyjnych

pdfDuplikaty dokumentów

pdfDowozy szkolne (excel)

pdfKalendarz  szkolny

pdfPlan lekcji

pdfDyżury specjalistów

pdfDyżur Dyrektora

pdfZajęcia dodatkowe 

pdfUbezpieczenia uczniów

pdfWarunki ubezpieczenia

 

Bezpieczeństwo

logo-fdds

ochronadziecka

Telefon zaufania

Plakat Telefon Zaufania

Goście Online

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

Odsłon artykułów:
3056810